OBJAZD_DOMANIEW

Objazd w Domaniewie

Od 3 marca 2014 r. z powodu prac związanych z budową kanalizacji w Domaniewie nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu odcinka drogi wojewódzkiej 701. Wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu.Konieczny będzie objazd, który zostanie poprowadzony od skrzyżowania w Mosznie i dalej ulicami w Pruszkowie: Promyka, Przejazdową, Żbikowską.

Zalecany objazd:
– od strony Brwinowa: na skrzyżowaniu przy sklepie w miejscowości Moszna skręcić w stronę Pruszkowa do ul. Promyka,
– od strony miejscowości Domaniewek: z drogi 701 skręcić w stronę Brwinowa, dojechać do miejscowości Moszna i na skrzyżowaniu skręcić w kierunku Pruszkowa do ul. Promyka
– od strony Pruszkowa konieczny będzie zjazd w ul. Żbikowską i Przejazdową.

Roboty mają potrwać ok. 3 miesięcy. W tym czasie nieczynny będzie przystanek autobusowy Domaniew I.