„Nigdy się nie zrażać: oto tajemnica mojego sukcesu”.

Ernest Hemingway