picjumbo.com_HNCK3323

Jak założyć własny biznes?

Pomysł na własny biznes to już połowa sukcesu. Później jest z górki. Wystarczy tylko zarejestrować działalność, otworzyć firmowe konto w banku, zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz uiścić stosowne opłaty za złożenie wniosku…

Takie koszmarne procedury jeszcze kilka lat temu skutecznie zniechęcały wielu przedsiębiorczych Polaków do zakładania działalności gospodarczej. Na szczęście obecnie nie musimy już biegać od urzędu do urzędu i długie godziny stać w kolejce do okienka, w którym arcyuprzejma pani o aparycji z lat 80 i takiej samej mentalności, zrobi sobie akurat przerwę na kawę.

Obecnie nieco łatwiej

Do założenia działalności gospodarczej w obecnych czasach potrzebny jest tylko wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Żeby się tam znaleźć, wystarczy wypełnić wniosek – nieco przewrotnie nazwany od pierwszych liter ewidencji – CEIDG-1. Możliwe są cztery sposoby aby zgłosić założenie firmy:

  • całkowicie drogą elektroniczną (możesz to zrobić tutaj)
  • wypełniając wniosek on-line i podpisując w urzędzie gminy
  • wypełniając wniosek w urzędzie gminy
  • wysyłając wniosek listem poleconym, oczywiście do urzędu gminy.

Rejestracja firmy poprzez złożenie wniosku CEIDG-1, to również automatyczne żądanie nadania nr REGON oraz NIP (obydwa niezbędne do prowadzenia działalności). Ten sam wniosek, to także zgłoszenie płatnika składek do ZUS oraz deklaracja wyboru formy opodatkowania w urzędzie skarbowym. Wszelkie zgłoszenia, wnioski i żądania związane z założeniem działalności gospodarczej, wszystkie zaangażowane w to rzędu urzędy przyjmują i wykonują bez opłat.

Natomiast w razie problemów przy wypełnianiu wniosku pomocne mogą się okazać odwiedziny tej strony lub osobista wizyta w jednej z wielu instytucji otoczenia biznesu.

Kod działalności

Wypełniając szereg rubryk we wniosku w szczególności warto zwrócić uwagę na prawidłowe oznaczenie działalności kodem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). W razie wątpliwości jaki kod wybrać polecamy odwiedzić stronę i odszukać odpowiedni dla naszego biznesu model. Jeżeli natomiast zastanawiamy się nad rozszerzeniem lub zmianą rodzaju działalności w przyszłości, nie musimy się martwić teraz. Dodatnie kodu PKD lub jego usunięcie z rejestru dokonywane jest bezpłatnie, poprzez wypełnienie tego samego formularza, co przy zakładaniu firmy.

Kolejną, wcale nie mniej ważną kwestią jest forma prowadzenia działalności gospodarczej. Nie od razu trzeba zakładać spółkę z o.o. lub jakąkolwiek inną formę spółki kapitałowej. Niektóre mniejsze biznesy mogą być z powodzeniem prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w ramach spółki cywilnej.

Prezes czy właściciel?

Podstawowym kryterium odróżniającym dwie ostatnie formy od spółek kapitałowych, jest oddzielenie majątku spółki od majątku prywatnego właścicieli. W przypadku spółki cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej takiego rozdziału brak. Dlatego w przypadku straty lub bankructwa właściciele odpowiadają całym swoim majątkiem. Spółka kapitałowa natomiast jest autonomicznym bytem prawnym i posiada podmiotowość prawną, czyli jest zdolna do bycia podmiotem praw i obowiązków. W bardziej ludzkich słowach oznacza to mniej więcej tyle, że wszelkie długi spółki dotyczą tylko jej majątku i nie zagrażają prywatnemu mieniu jej właścicieli oraz zarządców. Oczywiście, jeżeli Ci zachowują się w przewidziany prawem sposób.

Problem odpowiedniej formy prawnej dla naszego biznesu szerzej opisujemy w sekcji „Prawo”

Jak się dokapitalizować?

Obecnie jest mnóstwo sposobów na pozyskanie pieniędzy dla naszego biznesu. Unia Europejska, Urząd Pracy, Fundusze Venture Capital to tylko niektórzy z dawców kapitału. Szerzej na temat źródeł i sposobów pozyskiwania środków piszemy w tym artykule.

Za, a nawet przeciw

Prowadzenie własnego biznesu ma tyleż samo plusów, co minusów. Jako zdecydowany plus wystarczy wspomnieć bycie sobie sterem i żeglarzem, możliwość ponadprzeciętnych zarobków, nienormowany czas pracy. Pamiętajmy jednak, że ten ostatni czasami może być potężnym minusem. Prowadząc własny interes nie weźmiemy wolnego, nie przysługuje nam 20-kilka dni urlopu, nie mamy na kogo scedować obowiązków właściciela w razie choroby.
Warto przed podjęciem decyzji o przejściu „na swoje” zrobić sobie bilans za i przeciw. Na pewno własny biznes, to jeden ze sposobów uwolnienia się od wyścigu szczurów. Może więc warto o tym pomyśleć.

 
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.