medications-257333_1280

Zmiany w sprawie zasiłków

Zasiłek to często jedyne źródło utrzymania dla rodzin. Rząd zatwierdził projekt nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Nowy projekt, który wejdzie w życie w styczniu 2016 roku wprowadza zmiany, które spowodują, że rodziny, które przekroczą próg budżetowy nie stracą zasiłków. Oczywiście nie będą to pełne kwoty, a kwota pomniejszona o przekroczenie. Jednak duża liczba rodziców odrzuca projekt. Dlaczego?

Jest jeden bardzo ważny czynnik, ale najpierw o samym świadczeniu. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, kwota świadczeń będzie pomniejszana o 1 zł. Rozwiązanie na pewno bardzo proste i jasne.

Owa regulacja ma dotyczyć zasiłków rodzinnych i dodatków do nich otrzymywanych z tytułów:

 • urodzenia potomka
 • opieki nad nim w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • samotnego wychowywania małoletniego
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • rozpoczęcia roku szkolnego
 • podjęcia nauki przez małoletniego w szkole poza miejscem zamieszkania

Wprowadzone zostało dodatkowo 5 stopni, poziomów świadczeń wysokości świadczenia pielęgnacyjnego:

 • pierwszy stopnień – odpowiada minimalnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego;
 • drugi stopień – jak 1 stopień + 25 proc. różnicy pomiędzy najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
 • trzeci stopień – jak 1 stopień + 50 proc. różnicy pomiędzy najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
 • czwarty stopień – jak 1 stopień + 75 proc. różnicy pomiędzy najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
 • piąty stopień – wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 100 proc. maksymalnej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.

Wszystko wydaje się być w porządku, ale warto wspomnieć o 1 sprawie. Rodzice nie zgadzają się na różnicowanie świadczeń ze względu na wiek niepełnosprawnego i kryterium dochodowe. Ponieważ kwota zasiłku powinna być w równej wysokości, bo jest to źródło utrzymania dla opiekuna za brak wynagrodzenia za pracę.

Ponadto Rząd wprowadził zmiany dotyczące rehabilitacji. Według jednego z zapisów będzie podział na osoby:

 • ze znaczną niepełnosprawnością;
 • całkowicie wymagające opieki;
 • częściowo wymagające opieki;

Jak widać zmiany są bardzo duże. Tylko pytanie, czy korzystne?

(źródło)
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.