Zmiana czasu na zimowy

Jak skutecznie… CZAS?

Czas… czym jest, po co… i co z nim można zrobić.


„Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić.”Albert Einstein

„Czas to nie dro­ga szyb­kiego ruchu po­między kołyską a gro­bem, czas – to miej­sce na za­par­ko­wanie pod słońcem.” – Phil Bosmans

„Wszys­tko jest możli­we. Niemożli­we po pros­tu wy­maga więcej cza­su […]. ” – Dan Brown

„Tylko miłość potrafi zatrzymać czas.”Jan Jakub Rousseau

„Czas jest zawziętą iluzją”. – Albert Einstein

Zapraszamy…
Krzysztof Głuszcz
Max Przyborowski

 

Znajdź również dla nas czas na..
https://www.facebook.com/coupsyche
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.