Wartości EP na potrzeby ogrzewania

Nowe warunki techniczne budowy domów

Nowe warunki techniczne budowy domów; WT 2017 odnośnie energooszczędności

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja warunków technicznych WT dla budynków mieszkalnych, których spełnienie jest konieczne dla pozyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to w szczególności budynków jednorodzinnych, których w Polsce buduje sie około 90 tysięcy. Nowe warunki techniczne budowy domów odnoszą się do branży budowlanej i grzewczej.

Budynek będzie mógł spełniać wymagania odnośnie energooszczędności, gdy jednocześnie współczynnik przenikania ciepła U wszystkich przegród budowlanych oraz wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, nie przekracza wartości granicznej.

Wskaźnik zapotrzebowania domu na energie pierwotną EP obrazuje energochłonność budynku oraz jego zapotrzebowanie na energię, z uwzględnieniem sprawności sezonowej zastosowanych w nim instalacji ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Z dniem 1 stycznia 2017 roku, dla budynków jednorodzinnych EP osiągać będzie maksymalnie 95 kWh/(m2rok). W 2021 roku granica wskaźnika EP przesunie się w kierunku jeszcze niższej wartości 70 kWh/(m2rok) (rys.2.).

Nowe warunki techniczne budowy domów – Co to dla nas oznacza

Energia pierwotna, jest to energia zaparta w źródłach i paliwach, czyli energia pochodząca z węgla, ropy naftowej i gazu. Wraz z pojęciem energii pierwotnej możemy się spotkać też z pojęciami energii końcowej i użytkowej. Mówimy tu o energii potrzebnej do pokrycia wszystkich potrzeb energetycznych w obrębie domostwa.

.Z dniem 1 stycznia 2017 roku, dla budynków jednorodzinnych EP ma osiągać maksymalnie 95 kWh/(m2rok). W 2021 roku granica wskaźnika EP przesunie się w kierunku jeszcze niższej wartości 70 kWh/(m2rok)

Nowe warunki techniczne budowy domów

Wartości EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wg WT 2014, 2017 i 2021 w budynku jednorodzinnym

Żeby uzyskać wymagany wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotna, dom musi nie tylko posiadać odpowiednia izolacje, ale być również wyposażony w odpowiedni system ogrzewania.

Nowe warunki techniczne budowy domów

Wartości EP dla kotła węglowego, gazowego z wentylacją grawitacyjną lub mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz dla pompy ciepła w wybranym typowym projekcie budynku jednorodzinnego.

Praktycznie rzecz biorąc, żeby spełnić warunki wytycznych WT 2017 ogrzewanie domu musi pobierać energie ze źródeł odnawialnych.

 

Czy można samodzielnie oszacować jaką wartość EP ma dom?

Samodzielne oszacowanie wartości energii pierwotnej EP będzie możliwe na podstawie tabel uwzględniających wiek budynku, rodzaj systemu ogrzewania i sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Istnieją publikacje pokazujące orientacyjne zestawienia w tabelach. Dostępne są też programy komputerowe do orientacyjnego (i szczegółowego dla certyfikatorów) obliczania EP.

 

W najbliższych odcinkach naszego cyklu przedstawimy różne systemy ogrzewania, które umożliwią spełnienie nowych wytycznych budowlanych.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.