Piotr Uściński o ordynacji samorządowej 3

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej: rozmowa z Robertem Perkowskim

Za nami kolejna audycja „Uściślam temat”. W tym tygodniu gościem posła Piotra Uścińskiego był burmistrz Ząbek Robert Perkowski. Panowie rozmawiali o zmianach w samorządowej ordynacji wyborczej bo jesienią tego roku będziemy wybierać władze w naszych lokalnych społecznościach na nieco innych zasadach niż dotychczas. Dowiedzieliśmy się co o dwukadencyjności myśli Robert Perkowski, który od dwunastu lat pełni funkcję burmistrza Ząbek. Rozmowa dotyczyła również likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych i wydłużenia kadencji samorządów z 4 do 5 lat. Zapraszamy do wysłuchania audycji. Piotr Uściński o ordynacji samorządowej. Gościem był Robert Perkowski.

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej: rozmowa z Robertem Perkowskim

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej: rozmowa z Robertem Perkowskim

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej: różne scenariusze

W fazie prac nad nową ordynacją wyborczą do samorządów rozważane były różne scenariusze. Media donosiły o różnych propozycjach zmian. Wśród nich dwukadencyjność burmistrzów i prezydentów miast, która miała obowiązywać już od tegorocznych wyborów samorządowych. Jeśli włodarz miasta sprawował swój urząd już co najmniej przez dwie kadencje nie mógłby już kandydować w tym roku. Ten pomysł był oprotestowany przez opozycję, wielu samorządowców oraz prezydenta Andrzeja Dudę. W przypadku wprowadzenia takiego przepisu zachwiano by zasadą, że prawo nie działa wstecz. Projekt nadawał również komisarzom wyborczym uprawnienia do decydowania o tworzenie, zmianie granic oraz liczby mandatów w okręgach wyborczych w wyborach samorządowych. Ta propozycja spotkała się ze szczególną krytyką ze strony opozycji.

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej: ostateczny kształt ustawy

Nowelizacja Kodeksu Wyborczego została uchwalona przez sejm w połowie grudnia. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przyjęli liczne poprawki, które nadały ostateczny kształt ustawie. Projektodawcy wycofali się z pomysłu dwukadencyjności burmistrzów i prezydentów liczonej wstecz. Zasada ta będzie obowiązywała od wyborów 2018 roku. Wydłużono również kadencję rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich z 4 do 5 lat. Zmiana dotyczy również gmin do 20 tysięcy mieszkańców – tu radni będą wybierani w jednomandatowych okręgach wyborczych. Do tego dochodzi nowa definicja znaku „x”. Teraz będą to co najmniej dwie przecinające się linie. Zdaniem pomysłodawców ma to zmniejszyć liczbę głosów nieważnych. Ostatecznie zrezygnowano również ze szczególnych uprawnień dla komisarzy wyborczych. Kompetencje w zakresie zmiany granic poszczególnych okręgów i liczby mandatów pozostaną w samorządach.

Piotr Uścińśki o ordynacji samorządowej 1

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej część 1

Piotr Uściński o ordynacji samorządowej część 2
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.