Słownik finansowo-polski

pieniądz w czasie

Stopy małe i duże

Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego są ważnym instrumentem regulacji rynku pieniężnego. W niewielkim uproszczeniu stopa procentowa to koszt pieniądza. Z...