Ważne sprawy dla mieszkańców Warszawy pod nowym adresem

zsw

Od poniedziałku, 27 stycznia, Wydziały Licencji i Transportu Drogowego oraz Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy zmienią swoją siedzibę. Wiąże się to z krótkotrwałymi utrudnieniami w obsłudze interesantów.

Wydziały BAiSO dotychczas zlokalizowane przy ul. Canaletta 2 przenoszą się do nowej siedziby w Al. Jerozolimskich 28. W związku z przeprowadzką w czwartek i piątek, 23 i 24 stycznia nie będzie prowadzona obsługa interesantów w zakresie wykonywanych zadań.

Do kompetencji Wydziału Licencji i Transportu Drogowego BAiSO należy m.in. wydawanie licencji na krajowy transport drogowy w tym transport drogowy taksówką, prowadzenie ewidencji taksówkarzy warszawskich oraz wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w tym wypisów z udzielonych zezwoleń, zaświadczeń, licencji transportowych.

Jednocześnie przypominamy o wydłużonych godzinach pracy Wydziału Licencji i Transportu Drogowego we wszystkie robocze poniedziałki roku – od godz. 8.00 do 18.00.

Do głównych zadań Wydziału Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości Biura Administracji i Spraw Obywatelskich należy m.in. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa, nadzór nad działalnością Zarządu Cmentarzy Komunalnych oraz prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Przeprowadzka Wydziału Spraw Komunalnych i Organizacji Uroczystości nie wpływa na funkcjonowanie Biura Rzeczy Znalezionych.

 /UM Warszawy/

Opublikowano