Żoliborz nie chce solić

lod

Urząd dzielnicy na wniosek mieszkańców Żoliborza Oficerskiego postanowił, że tej zimy na ulicach osiedla sól nie będzie używana. Przeprowadził także wśród wszystkich mieszkańców ankietę, w której zapytał  jaką formę odśnieżania ulic i chodników preferują – z użyciem soli czy bez. Władze Żoliborza pytały o odśnieżanie ulic lokalnych i bocznych, bo te mają obowiązek odśnieżać.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie do urzędu wpłynęło blisko 800 ankiet, które teraz zostaną przeanalizowane, a zarząd dzielnicy podejmie decyzję czy zaprzestać stosowania soli.

Zdecydowana większość osób, które wzięły udział w ankiecie, bo 80 proc. opowiedziało się za wariantem odśnieżania jezdni pługiem bez użycia soli.

Szczegółowe wyniki:

1. Który ze sposobów odśnieżania Pani/Pana zdaniem powinien być stosowany na bocznych/lokalnych ulicach Żoliborza w okolicy Pani/Pana miejsca zamieszkania?

– 76% odśnieżanie jezdni pługiem bez użycia środków zwalczających śliskość, np. soli

– 11% odśnieżanie jezdni pługiem wraz z użyciem środków zwalczających śliskość, np. soli

– 10 % odśnieżanie jezdni pługiem wraz z użyciem piasku bądź żwiru –

– 1% nie odśnieżać

– 2% inny sposób

– 1% trudno powiedzieć

2. Który sposób odśnieżania powinien Pani/Pana zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, być stosowany na bocznych/lokalnych ulicach Żoliborza?

– 80% odśnieżanie wszystkich bocznych/lokalnych ulic pługiem bez użycia środków zwalczających śliskość, np. soli

– 10% sposób mieszany: odśnieżanie niektórych bocznych/lokalnych ulic pługiem bez użycia środków zwalczających śliskość, np. soli, a niektórych wraz z użyciem środków zwalczających śliskość, np. soli

– 10% odśnieżanie wszystkich bocznych/lokalnych ulic pługiem wraz z użyciem środków zwalczających śliskość, np. soli.

/zoliborz.org.pl/

Opublikowano