Wybierz z nami Sportowca Roku!

Starosta Legionowski ogłasza plebiscyt na Najlepszego Sportowca Powiatu Legionowskiego w roku 2013. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Rok 2013 był rokiem, w którym sportowcy z powiatu legionowskiego odnosili liczne sukcesy. Starosta Jan Grabiec postanowił wyróżnić tych szczególnie zasłużonych i, w drodze głosowania, wybrać najlepszego z nich. Do 7 lutego zbierane są kandydatury do listy Nominowanych Sportowców.

Jeśli więc w Państwa otoczeniu lub klubie sportowym znajduje się osoba zasługująca na miano Najlepszego Sportowca, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na portalu www.powiat-legionowski.pl i dostarczenie go do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Można to zrobić w następujący sposób:

  • osobiście złożyć formularz w Kancelarii Starostwa lub Biurze Paszportowym w Urzędzie Miasta Legionowo
  • nadesłać go pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo
  • wysłać go w formie elektronicznej na adres promocja@powiat-legionowski.pl

Po zebraniu kandydatur, 10 lutego br. ogłoszone zostanie głosowanie, w którym wybrany zostanie Najlepszy Sportowiec Powiatu Legionowskiego w roku 2013.

/SP Legionowo/

Opublikowano