Złóż projekt i zmień Warszawę

bp

Od poniedziałku, 20 stycznia mieszkańcy mogą składać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. Propozycje mogą dotyczyć wielu sfer życia, np. sportu, kultury, komunikacji, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej. Wszystko w ramach pierwszego w Warszawie budżetu partycypacyjny, czyli takiego, w którym sami mieszkańcy decydują na co wydać kwoty wydzielone z budżetów dzielnic. W sumie do podziału jest ponad 25 mln złotych, gdyż z budżetu każdej z warszawskich dzielnic została wydzielona kwota od 0,5 do ponad 1%.

Przyjdź i zapytaj

Stołeczny ratusz zaprasza mieszkańców do pierwszego punktu informacyjnego, który będzie działał już od czwartku, 23 stycznia w godz. 14:00-18:00 przy ul. Senatorskiej 27 w Centrum Komunikacji Społecznej (sala na parterze).

Dyżury oraz spotkania dla mieszkańców będą także prowadzone we wszystkich dzielnicach.  

Co to jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to proces współdecydowania o mieście, po raz pierwszy przeprowadzany w Warszawie w tej skali. Od 20 stycznia każdy mieszkaniec może złożyć projekt na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl, stronach internetowych dzielnic oraz w Wydziałach Obsługi Mieszkańców. Trzeba opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne  jest również dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób popierających propozycję projektu.

W ramach budżetu partycypacyjnego mogą być zgłaszane projektymieszczące się w  zadaniach dzielnic oraz takie, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego (2015), dotyczące terenów ogólnodostępnych i będących we władaniu m.st. Warszawy. Jeżeli dana dzielnica dopuści taką możliwość, akceptowane będą propozycje projektów zadań dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody właściciela  terenu.

Najpóźniej od 25 maja do 19 czerwca 2014 r. odbędą się publiczne dyskusje nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo ważny element budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się, na który z nich zagłosować, który jest dla nich najbardziej potrzebny i najciekawszy.

Finałem będzie głosowanie pod koniec czerwca, w efekcie którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Glosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie w jednej wybranej przez siebie dzielnicy.

Etapy budżetu partycypacyjnego w dzielnicach

  1. zgłaszanie propozycji projektów – od 20 stycznia do 9 marca 2014 r.,
  2. weryfikacja i opiniowanie formalne przez urzędy dzielnic zgłoszonych projektów – do 4 maja 2014 r.,
  3. wybór 50 projektów przez osoby, które je zgłosiły pod  głosowanie – od 11 maja do 24 maja 2014 r.,
  4. publiczna dyskusja mieszkańców nad złożonymi projektami – najpóźniej od 25 maja do 19 czerwca 2014 r.
  5. głosowanie mieszkańców na projekty – od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r.,
  6. ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji –15 lipca 2014 r.
  7. realizacja projektów – 2015 rok

/UM Warszawy/

Opublikowano