Czy w Ogrodzie Krasińskich wszystko jest w porządku?

fot. K.Chojnacki

Ogród Krasińskich, który po rewaloryzacji w pełnej krasie zostanie oddany warszawiakom na wiosnę, ma już regulamin. W sobotę, 25 stycznia, mieszkańcy będą mogli sprawdzić czy jest on respektowany i czy w otwartej części parku są już jakieś zniszczenia.

Zbiórka chętnych do zmonitorowania Ogrodu o godz. 11.00 przy bramą główną od strony ul. Bohaterów Getta. Każdy uczestnik dostanie formularz opracowany przez studentów psychologii środowiskowej Uniwersytetu Warszawskiego, na którym zanotuje swoje spostrzeżenia. Ważne będą informacje o zauważonych dewastacjach np. zniszczonych ławkach, graffiti czy śmieciach. Spacerując po parku z ankietą w ręku będzie można także wpisać swoje uwagi odnośnie psów – ich zachowania i miejsc, w które są prowadzane przez właścicieli.

Spacery monitorujące zostały zapowiedziane podczas konsultacji społecznych dotyczących Ogrodu Krasińskich. Będą prowadzone od stycznia do czerwca. Obecnie pod warstwą śniegu wiele uchybień dotyczących zasad korzystania z parku może być niewidocznych. Jednak wiosną Centrum Komunikacji Społecznej, które prowadzi akcję społecznej kontroli, bardzo liczy na uczestnictwo warszawiaków, nie tylko z sąsiedztwa parku,  w spacerach monitorujących po Ogrodzie Krasińskich.

Wypełnione ankiety będą zbierane na miejscu przez studentów i w ramach praktyk analizowane. Końcowy raport, który trafi do m.st. Warszawy, pozwoli opracować plan ochrony pięknie zrewaloryzowanego Ogrodu Krasińskich.

/UM Warszawy, fot. K.Chojnacki/

Opublikowano