Nagrody za meldunek w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przedłuża akcję zachęcającą osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock do zameldowania się na pobyt stały. Akcja trwać będzie do końca 2014 roku. Ma to pomóc w rozwoju gminy. Osoba zameldowana w danym miejscu może angażować się w sprawy samorządu, jej podatki trafią do gminnego budżetu, a dzięki nim można sfinansować oświatę, pomoc społeczną. Pieniądze z podatków są też inwestowane w ochronę środowiska, oraz budowę i modernizację infrastruktury użyteczności publicznej. Osoby zameldowane na pobyt stały w gminie Serock mogą korzystać z programów takich jak: Serocka Karta Dużej Rodziny 3+, która adresowana jest do wszystkich rodzin wielodzietnych z terenu Miasta i Gminy Serock bez względu na sytuację materialną, czy z programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki.
Również dzieci zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Serock mają pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Publicznego. W ramach akcji każda meldująca się osoba czy rodzina otrzyma drobny upominek promocyjny, oraz „Niezbędnik mieszkańca” – publikację, w której zaprezentowana jest gmina Serock. Ponadto na każdą setną osobę, która weźmie w akcji i zamelduje się w gminie Serock czekają cenne nagrody.

Meldunku można dokonać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, pokój numer 1.

Do zameldowania się należy mieć przy sobie:
dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości bądź lokalu.

/źródło: UG Serock/

Opublikowano