Radni bronią przejścia przez tory

Po otwarciu tunelu w Alei Róż PKP zapowiada natychmiastowe zamknięcie przejazdu w ulicach Parkowa/Wyszyńskiego. Także dla pieszych. Legionowscy radni podjęli akcję zbierania wśród mieszkańców podpisów przeciwko zamknięciu pieszej przeprawy.

Z przejścia w obrębie tego przejazdu korzystają osoby niepełnosprawne, starsze, mieszkańcy udający się na cmentarz bądź do zlokalizowanego w jego sąsiedztwie kościoła parafialnego, a także dzieci i młodzież. W odległości 200 metrów na skrzyżowaniu z ulicą Jagiellońską znajdują się placówki oświatowe, takie jak przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła muzyczna oraz Zespół Szkół Specjalnych.

Brak przejścia dla pieszych przez linię kolejową powodować będzie powstawanie „dzikich przejść”, co stworzy ogromne niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego i szynowego.

Władze miasta i powiatu żądają od PKP wstrzymania decyzji o zamknięciu przejazdu dla pieszych do czasu wybudowania bezpiecznego przejścia pieszo-rowerowego w formie kładki nad torami kolejowymi. Władze Legionowa zaproponowały finansowanie dróżnika, obsługującego to przejścia do czasu zakończenia budowy kładki.

Podpisy pod protestem zbierają radni Rady Miasta Legionowo, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 oraz Przewodnicząca Rady Osiedla Młodych. Listy są dostępne także w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Legionowo i w Starostwie Powiatowym.

/UM Legionowo/

Opublikowano