Oferty na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin otwarte !

Otwarto oferty w przetargu na budowę trasy tramwajowej na Tarchomin, od Trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli przy ul. Mehoffera. Spółka Tramwaje Warszawskie wybierze najkorzystniejszą w  ciągu najbliższych trzech tygodni. Do przetargu przystąpiło sześć firm.

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, zbuduje trasę tramwajową (o długości ok. 4500 metrów toru pojedynczego MTP) w ciągu ul. Światowida i ul. Projektowanej,  na odcinku od trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli Mehoffera, wraz podstacją trakcyjną i niezbędną infrastrukturą drogową.

Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych robót torowych, drogowych, konstrukcyjnych i elektrycznych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 86 100 000 zł (brutto). Wykonawcy złożyli oferty z cenami w przedziale od 74 436 402 zł do 87 079 842,60 zł, zostanie jednak przeprowadzona aukcja elektroniczna, która może zmniejszyć ww. kwoty. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy, wykonawca będzie miał 10 miesięcy na realizację tej inwestycji.

/UM Warszawy/

Opublikowano