Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

W roku 2014 rekrutacja do nowodworskich przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych po raz pierwszy odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego – vEdukacjaNabór.

Przedszkola miejskie czynne są w godzinach: 6.30-17.00 (10,5 godziny). Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniają przez 6 godzin. Pozostałe godziny są odpłatne dla rodziców – na zasadach określonych w stosownej Uchwale Rady Miejskiej. Oddziały przedszkolne w miejskich szkołach podstawowych oferują wyłącznie bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

W zintegrowanym naborze elektronicznym, który rozpocznie się od 3 marca 2014r. będą uczestniczyć wyłącznie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki. Przedszkola przyjmują dzieci, które mają ukończone trzy lata lub ukończą trzy lata nie później niż w roku 2014. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie mogą realizować roczne przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, tzw. klasach zerowych.

Rodzice dzieci urodzonych od 1 lipca 2008r. mogą dokonać wyboru czy ich dzieci rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, czy też w dalszym ciągu będą kontynuować edukację przedszkolną.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkoli miejskich, podlegają rekrutacji dla dzieci kontynuujących poprzez pisemne potwierdzenie woli kontynuowania edukacji przedszkolnej. Zasady, harmonogram i deklarację należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach, chcący kontynuować przez dziecko w roku szkolnym 2014/2015 w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, składają u dyrektora szkoły podstawowej pisemną deklarację kontynuacji. Formularz do pobrania w sekretariacie szkoły.

Rodzice mają czas na złożenie deklaracji najpóźniej do 21marca 2014 roku.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowane do przedszkoli miejskich prowadzących oddziały integracyjne w formie tradycyjnej, bez naboru elektronicznego. Rodzice (opiekunowie) tych dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem elektronicznego naboru dzieci do przedszkoli, szczegółowe informacje jak dokonać rejestracji poprzez elektroniczny system vEdukacjaNabór będą zamieszczone na stronie internetowej każdego przedszkola oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Opublikowano