Rusza program budowy hal tenisowych

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu i Turystyki zatwierdził Program budowy hal tenisowych. Program określa zasady udzielania wsparcia finansowego na budowę hal tenisowych.

Celem Programu jest rozwój bazy obiektów sportowych dla wojewódzkich kadr tenisa (na cele szkoleniowe oraz treningowe).

O dofinansowanie zadania inwestycyjnego mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • publiczne szkoły wyższe.

Inwestycję z terenu danego województwa rekomenduje Polski Związek Tenisowy w porozumieniu z właściwym wojewódzkim związkiem tenisowym.

Kwota środków FRKF na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych zadania. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić pozostałe środki.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania inwestycyjnego w ramach programu wynosi 1.500 tys. zł.

Wnioski do Programu należy składać w dniach 20 stycznia – 21 marca 2014 r. w wersji papierowej (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia wniosku w przypadku złożenia bezpośrednio w Ministerstwie) oraz w elektronicznym systemie składania wniosków ( system AMODIT).

Dofinansowaniem będzie mogła być objęta budowa hal tenisowych, które przewidują:

  • od dwóch do czterech kortów o nawierzchni syntetycznej, posiadającej certyfikat ITF (International Tennis Federation – Międzynarodowa Federacja Tenisowa) i używanej podczas turniejów ATP (Association of Tennis Professionals – Związek Zawodowy Tenisistów) i WTA (Women’s Tennis Association – Związek Zawodowy Tenisistek).
  • zadaszenie kortów na bazie konstrukcji stałej;
  • zaplecze z częścią sanitarno-szatniową oraz magazyn (opcjonalnie);
  • realizację inwestycji w 2014 roku, tj. planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego musi obejmować okres nie dłuższy niż do końca 2014 roku.

Hala tenisowa może posiadać trybuny wysuwane lub przenośne, które będą stanowiły koszt kwalifikowany do 150 miejsc.

/MSiR/

Opublikowano