Ministerstwo milczy w sprawie rolnictwa ekologicznego

Nowa Wspólna Polityka Rolna wszystkich państw Unii Europejskiej sprawi, że naszym polskim rolnikom, którzy zajmują się produkcją ekologiczną przestanie się to w ogóle opłacać. Dlaczego tak się stało ?Polska spośród wszystkich państw leżących nad Bałtykiem, jest krajem, która wytwarza bardzo dużo fosforanów oraz azotanów. Wszystkie te związki chemiczne spływają rzekami do Morza Bałtyckiego. W rezultacie przyczyniamy się do procesu eutrofizacji, prowadzącego do zakwitów sinic i powstawania martwych stref.

Wszystkie Stowarzyszenia Rolników wraz z innymi organizacjami ekologicznymi, zaapelowały do ministra rolnictwa Stanisława Kalemby o utrzymanie na dotychczasowych poziomie, dopłat rolnośrodowiskowych. Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie ekologiczną żywnością, byłby to duży cios w polskich rolników.

Ta decyzja nie tylko osłabi nasze polskie ekologiczne rolnictwo, ale również sprawi, że Polska nie będzie w stanie wdrożyć wielu unijnych dyrektyw i międzynarodowych konwencji, do których jest zobowiązana, m.in. Dyrektywą Azotanową, Ramową Dyrektywa Wodna, Dyrektywą ws. Strategii Morskiej i Konwencją Helsińską.

Czekamy teraz na odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa

fot.:balticgreenbelt.org.pl

Opublikowano