Pomóżmy kotom wolno żyjącym

Silne mrozy to bardzo trudny czas dla kotów wolno żyjących. Miasto st. Warszawa od wielu lat apeluje do mieszkańców, aby włączyli się w pomoc tym zwierzętom, które są stałym i bardzo ważnym elementem miejskiego ekosystemu. To dzięki nim po naszych podwórkach nie biegają szczury, które roznoszą różne groźne choroby. Odwdzięczmy im się za to co one robią dla nas. Aby pomóc kotom przetrwać zimę należy je dokarmiać. Warto znaleźć odosobnione miejsce, z dala od ulicy i hałasu, i tam postawić miski.  Kolejnym pomysłem jest także zostawienie otwartego okienka w piwnicy. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt daje możliwość wszczęcia postępowania karnego wobec każdej osoby, która znęca się nad tymi czworonogami. „Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu (art. 21)”. Należy więc pamiętać, że nie wolno straszyć i przepędzać kotów ani zabraniać innym ludziom pomocy tym zwierzętom.

 

Opublikowano