Powiat Legionowski dba o ptaki

Przy kanałku pomiędzy osiedlem Sobieskiego, a Jabłonną trwa dokarmianie ptaków. Akcja jest możliwa dzięki współfinansowaniu jej przez legionowski Urząd Miasta,Starostwo Powiatowe i Straż Miejską w Legionowie. Dokarmianie organizowane jest przede wszystkim ze względu na kaczki, ale i te drobniejsze ptaki korzystają na tym. Przy wspólnym „stole” można zobaczyć gawrony, gołębie, wróble i inne drobne skrzydlate. Dokarmianie potrwa do czasu zelżenia największych mrozów – gdy te ustąpią, kaczki i nie tylko one będą mogły samodzielnie żerować.

Opublikowano