Publikacja wbrew woli Jana Pawła II?

PublikacjaWbrewWoliJanaPawlaIIDawno żadna książka nie wzbudziła tylu emocji jeszcze przed premierą!

5 lutego na rynku ukaże „Jestem bardzo w rękach Bożych” – zbiór osobistych notatek Jana Pawła II.

Papież Polak w swoim testamencie nakazał, by spalić wszystkie jego osobiste notatki. Sceptycy publikacji uważają, że kardynał Stanisław Dziwisz przekazując materiał do druku postąpił wbrew woli papieża.

Jan Paweł II pisząc testament wiedział komu powierza notatki. Jego prywatna korespondencja została spalona. To są natomiast jego rekolekcje i medytacje – powiedział kardynał Dziwisz podczas konferencji prasowej.

Zwolennicy książki uważają, że będzie ona kolejnym dowodem świętości Karola Wojtyły.

Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na cele publiczne. Część pieniędzy Wydawnictwo Znak ma przekazać na budowę Centrum Jana Pawła II. My się na tym nie dorabiamy – powiedział Dziwisz.

Już teraz wiadomo, że będzie to bestseller.

Opublikowano