Urząd m.st. Warszawy podnosi standardy

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, podpisała we wtorek 28 stycznia zarządzenie, które wprowadzi zmiany w Kodeksie Etyki urzędu m.st. Warszawy. Zmiany przede wszystkim, mają zapewnić przejrzystość działań samorządu oraz zminimalizować prawdopodobieństwo konfliktu interesów prywatnych i urzędowych. 

W ciągu miesiąca wszyscy urzędnicy miejscy zobowiązani są podpisać oświadczenia w których zadeklarują, czy oni lub ich rodziny posiadają posiadają roszczenia wynikające z tzw. dekretu Bieruta, otrzymali decyzję o pozwoleniu na budowlę na terenie Warszawy lub ubiegają się o przyznanie miejskiego lokalu. Od tej pory każdy, kto stara się o pracę w urzędzie musi być przygotowany, że po podpisaniu umowy też takie oświadczenie będzie musiał podpisać. Procedury te jednak dotyczą tylko urzędników, którzy wydają decyzje administracyjne w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz dzielnicowych wydziałach właściwych ds. gospodarki nieruchomościami i architektury.

Opublikowano