Cena talentu

Angelika Kuźniak 'Papusza'‘Nic nowego’ chciało by się rzec. Historia osób wybitnych, prekursorów, geniuszy pokazuje, że zazwyczaj płacą wysoką cenę za wyjątkowość.

Nie inaczej sprawa ma się w przypadku Papuszy, a właściwie Bronisławy Wajs. Jako pierwsza Cyganka pisze poezję w języku Romów. To poetka nie wybitna, ale z pewnością wrażliwa na piękno i drugiego człowieka. Jej utwory przepełnione są tęsknotą za naturą, wędrownym życiem w taborach oraz cygańską codziennością.

Ujawnia się opis kobiety prostej, która za swoją wrażliwość musi płacić wysoką cenę. Przynosząca jej rozgłos poezja oraz posądzenie o sprzedanie taborowych tajemnic prowadzą do opuszczenia przez cygańską brać. Kuźniak w niesamowity sposób opisuje smutny los kobiety, która zostaje wykluczona poza krąg rodziny skazując siebie na ostracyzm. Opuszczona przez wszystkich umiera schorowana w samotności i zapomnieniu.

Agnieszka Kuźniak wykonała doskonałą reporterską robotę. Skutecznie i rzetelnie zebrała całość dostępnych nikłych materiałów, łącznie ze zdjęciami, oryginałami zapisków wierszy i pamiętników. Potrafiła dotrzeć do unikalnych materiałów z życia Papuszy oraz jej bliskich.

Na uwagę zasługuje język używany w książce. Szczególnie fragmenty listów pomiędzy Papuszą, Tuwiem, a Julianem Ficowskim. Są naturalne, pełno w nich błędów, ale właśnie to nadaje osobistego i wyjątkowego charakteru. Pozwala także lepiej rozumieć samą poetkę, jak i artystów, którzy Ją mocno promowali.

‘Papusza’ to niesamowita powieść o wysokiej cenie, którą płaci się za inność.

Opublikowano