Droga do Czajki już niedługo

W końcu doczekamy się drogi technicznej do oczyszczalni „Czajka”. Miała ona być gotowa już w zeszłym roku, ale na przeszkodzie stanęły.. cztery drzewa, których za wszelką cenę bronili stołeczni obrońcy środowiska z „Zielonego Mazowsza”.

Droga jest dla mieszkańców bardzo ważna. Ulicami Czeremchową, lub Przylesie codziennie kursowało mnóstwo ciężarówek. Przy okazji niszczyły nieprzystosowaną do tak ogromnego ciężaru nawierzchnię.

Budowa długo wyczekiwanej drogi ma ruszyć na wiosnę. Teraz potrzeba jest tylko zgoda władz dzielnicy. 

/foto: urbanity.pl/

Opublikowano