Opóźnienia pociągów do 100 minut

Z informacji jaką redakcja otrzymała od Pana Piotra około godziny 20.00, na Dworcu Centralnym w Warszawie panuje tłok. Pociągi są opóźnione od 25 do 100 minut. Na dworcu rozdawane są gorące napoje, a pasażerowie na bieżąco są informowani o opóźnieniach. Część pociągów niestety przekierowywana jest na inne stacje, dlatego trzeba uważnie słuchać komunikatów. W PKP PLK pracuje specjalny sztab, który na bieżąco nadzoruje sytuację na sieci kolejowej. Najtrudniejsza sytuacja obecnie panuje w Warszawie. Na wszystkich warszawskich dworcach rozdawane są ciepłe napoje. Informacji podróżnym udzielają mobilni informatorzy i pracownicy obsługi dworca. Pomiędzy warszawskimi stacjami przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety.W przypadku pociągów PKP Intercity największe opóźnienia notują składy wyruszające z Warszawy. Opóźnienia te spowodowane są bardzo trudną sytuacją eksploatacyjno- pogodową, zaśnieżone i zamarzające rozjazdy powodują opóźnienia wtórne. Pasażerowie na bieżąco są informowani o aktualnej sytuacji w ruchu kolejowym. W razie nieplanowanych zdarzeń konduktorzy zobowiązani są do przekazywania bieżących komunikatów o przyczynach zatrzymania pociągu i przewidywanym czasie opóźnienia oraz o możliwości przesiadki.

/foto: PLK/

 

Opublikowano