Zbliża się odwilż – przypominamy o obowiązkach

Przypominamy, o obowiązku usuwania nawisów śnieżnych powstałych miejscowo na krawędziach dachów budynków, balkonów lub innego rodzaju zadaszeń, które mogą zamienić się w groźne oblodzone czapy w przypadku wystąpienia odwilży.  Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości, zarządcach nieruchomości lub najemcach. Osoby odpowiedzialne za nieruchomość są też zobowiązane do zabezpieczenia terenu gdzie istnieje ryzyko oberwania nawisu lub sopli. Zaniedbanie tych obowiązków w prawie budowlanym przewiduje kary.

Opublikowano