Odznaczenie dla Starostwa Legionowskiego

Starosta Jan Grabiec odebrał z rąk Prezesa Legionowskiego Oddziału PCK Tadeusza Kowalewskiego akt nadania medalu 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża dla Starostwa Legionowskiego. Medal jest wyrazem uznania za aktywną działalność na rzecz krwiodawstwa oraz podziękowania za propagowanie idei krwiodawstwa, współpracę, pomoc i życzliwość oraz wsparcie przy organizacji koncertu charytatywnego dla osób potrzebujących pomocy.
W 2013 roku na terenie powiatu legionowskiego, podczas otwartych akcji krwiodawstwa organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż, udało się zebrać prawie 770 litrów krwi. Oddało ją 1 394 krwiodawców.

/foto: powiat-legionowski/

Opublikowano