Patronat medialny – Międzynarodowe Seminarium Naukowe we Florencji

Z radością informujemy, że Radio Hobby objęło patronat medialny nad Międzynarodowym Seminarium Naukowym we Florencji! Czym jest to seminarium? Czy każdy może wziąć w nim udział?

Tegoroczne seminarium odbędzie się w dniach 2-9 marca we Florencji. Tematem przewodnim jest „Kolor i jego znaczenie w sztuce i kulturze”. Jest to kolejna edycja Międzynarodowego Seminarium Naukowego organizowanego przez dr Małgorzatę Wrześniak z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji.

Jak przebiega seminarium? Trwa ono tydzień, pierwszego dnia studenci z całego świata prezentują referaty, które są zawężeniem głównego tematu seminarium. Później w tzw. grupach międzynarodowych wraz z innymi studentami opracowują osobne wystąpienie, które jest prezentowane ostatniego dnia seminarium. Seminarium towarzyszą wystawy, warsztaty z artystami oraz otwarte wykłady profesorów i doktorantów. Oczywiście jest też czas na zwiedzanie Florencji i podziwianie arcydzieł z każdej dziedziny sztuki, np. katedry Santa Maria dell’Fiore ze słynną kopułą Filippo Brunelleschiego czy Narodziny Wenus autorstwa Sandra Botticellego.  Po powrocie grupa studentów Historii Sztuki z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie publikuje referaty, organizuje wystawy dotyczące Florencji oraz konferencje naukowe.

Międzynarodowe Seminarium Naukowe we Florencji ma za zadanie przede wszystkim zjednoczyć studentów i grono profesorskie z uniwersytetów na całym świecie. Ważna jest tutaj wymiana myśli oraz metod badań naukowych. Istotną częścią jest też poznawanie różnych kultur. Każdy uniwersytet może zgłosić swój udział!

Więcej informacji na facebooku: www.facebook.com/internationalseminarsinflorence

Plakat wystawy towarzyszącej tegorocznemu seminarium:

wystawa plakat K.Godlewska

Plakaty: K. Godlewska.

Wyjazd studentów Historii Sztuki UKSW jest sponsorowany przez Grupę Santander Universidades.

santander logo

bzwbk logo

Programem Santander Universidades w Polsce zarządza Bank Zachodni WBK.

fot. www.bzwbk.pl/santanderuniversidades-pl/santander-universidades.html

fot. www.bzwbk.pl

Opublikowano