Wierzba wtopiona w polski krajobraz

Wierzba często rośnie w krainach rzek, rozlewiskach, przy polnych drogach i miedzach. Od zawsze była nieodzownym elementem polskiego krajobrazu. 
Ostatnie lata pokazują, że wierzb jest co raz mniej, a te które można spotkać są mocno zaniedbane. Wierzba, która co kilka lat nie jest przycinana pęka pod własnym ciężarem. Jednym słowem przycinanie gałęzi przedłuża wierzbom życie. Dawniej rolnicy przycinali wierzby a przy okazji wtykali wierzbowe gałązki w ziemie aby ukorzenić nowe drzewa. Sadzenie wierzb na podmokłych terenach pełni funkcję „pomp” osuszających mokre grunty. Wierzbowe gałęzie świetnie nadają się do wyplatania płotów, które w czasie powodzi skutecznie zatrzymują muł. Stare wierzby są siedliskiem wielu ginących gatunków ptaków, między innymi sowy. Większość mieszkańców wsi zaniechała sadzenia wierzb i ich pielęgnacji a zatem ratujmy stare wierzby i sadźmy nowe.

fot./polskiekrajobrazy.pl/

Opublikowano