Bezpieczny Pomiechówek

Pomiechówek staje się coraz bardziej bezpieczną miejscowością, o czym świadczą statystyki, będące wynikiem podsumowań minionego roku. Oszacowano, że policjanci z Pomiechówka spisują się niemal doskonale, bowiem wykrywalność przestępstw wynosi ponad 87%. W ubiegłym roku na terenie gm. Pomiechówek popełnione zostały 184 przestępstwa, z czego wykryto 162 sprawców. Jak widać liczy mówią same za siebie.
Warto tu nadmienić, iż ilość funkcjonariuszy w mieście uległa ostatnio zmniejszeniu, a mimo wszystko bezpieczeństwo w gminie się poprawia. Jest to tym bardziej pozytywna wiadomość dla mieszkańców.

Z podsumowań i analiz również wynika, że ogółem zmniejszyła się liczba wszystkich przestępstw, w tym tych najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, takich jak kradzieże, włamania czy rozboje. Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt zainstalowania monitoringu, który wspomaga działania policjantów, nierzadko ułatwiając im schwytanie winnego lub udaremnianie niebezpiecznych poczynań wandali.

Opublikowano