BUNT HUMANISTÓW

Już dziś o 17:00 Związek Polskich Artystów Plastyków i kwartalnik „Kronos” zapraszają na debatę „BUNT HUMANISTÓW. Kultura bez uniwersytetu. Państwo bez kultury”.

Nie ma polskiej kultury bez dobrze wykształconych ludzi, którzy są jej odbiorcami i uczestnikami. Bez środowiska umożliwiającego tworzenie się kultury. Żaden naród nie ma szans na rozwój bez spełnienia tych warunków. Bez odbiorców kultura wysycha. Narzucone arbitralnie reformy edukacyjne radykalnie ograniczają możliwości uczestnictwa w kulturze i jej aktywnego tworzenia.

O sensie kultury w polskim narodzie dyskutować będą: Grażyna Borkowska, Marek Cichocki, Agata Czarnacka, Ewa Paczoska, Tadeusz Sławek, Mateusz Werner.

Spotkanie poprowadzi Piotr Nowak.

 

 

ZPAP, ul. Mazowiecka 11a, Warszawa

Opublikowano