Milion złotych dla mojego Wołomina

Wołomin dołącza do grona miast, w których mieszkańcy decydują o części miejskich inwestycji. Już dzisiaj rusza projekt w ramach budżetu obywatelskiego „MILION ZŁOTYCH DLA MOJEGO WOŁOMINA”.

Mieszkańcy podzielą milion złotych według ich najważniejszych potrzeb. W ten sposób będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwoju miasta i kształtowaniu jego przestrzeni. Projekty do budżetu mogą zgłaszać osoby pełnoletnie, zameldowane na terenie gminy Wołomin.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty do budżetu do 20 marca na specjalnych formularzach, które są dostępne w Urzędzie Miejskim w Wołominie, Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni, na pływalni miejskiej oraz na stronie www.wolomin.org. W formularzu należy podać m.in. swoje dane, tytuł, krótki opis projektu, uzasadnienie, szacowany koszt. Formularz należy wrzucić do jednej z urn, które będą znajdowały się w wyżej wymienionych miejscach. Koszt każdego projektu zgłoszonego przez mieszkańca nie może być wyższy niż 100 tys. zł. Pomysły mogą dotyczyć nie tylko budowy nowych obiektów, ale także remontów chodników i ulic, nowych placów zabaw, parkingów, skwerów, estetyki miasta, utrzymania czystości, a także wszelkich inicjatyw kulturalnych i sportowych.

Projekty zostaną zweryfikowane przez specjalną komisję pod kątem formalno-prawnym. Te, które  poprawnie przejdą weryfikację, wezmą udział w głosowaniu mieszkańców, które potrwa od 14 kwietnia do 6 czerwca. Projekty, które uzyskają najwięcej głosów zostaną wpisane do projektu budżetu na 2015 r. Poznamy je 20 czerwca.

Opublikowano