Ferie w gminie Błonie

Szkoły Podstawowe, oraz Centrum Kultury gminy Błonie zapraszają na zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii. Zajęcia są bezpłatne i obejmują różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, taneczne oraz kulturowe. Przewidziane są również zajęcia plastyczne oraz wycieczki np. do centrum Nauk Kopernik w Warszawie, oraz do Muzeum Techniki.

Szczegóły: tel (22) 752-63-00, http://www.centrumkultury.com.pl/

/foto: Artur Jan Fijałkowski/

Opublikowano