III Dni Osób Niepełnosprawnych

III Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego 2014
to święto twórców niepełnosprawnych, ich rodzin, opiekunów i sympatyków, którym bliska jest idea zapobiegania wykluczeniu społecznemu, izolacji i marginalizacji niepełnosprawnych. Mamy nadzieję, że będą one okazją do twórczych spotkań, wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączania niepełnosprawnych w główny nurt życia społecznego. Pragniemy, aby liczne pozytywne działania w tym zakresie zaprezentowały instytucje, stowarzyszenia i fundacje pracujące na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych. 
III PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W RAMACH
III DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIASTA LEGIONOWO I POWIATU LEGIONOWSLIEGO 2014

ORGANIZATORZY:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LEGIONOWIE;
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGIONOWIE;
FUNDACJA „PROMIEŃ SŁOŃCA”
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W LEGIONOWIE;
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

CELE PRZEGLĄDU:
1. Wspieranie postaw twórczych osób niepełnosprawnych;
2. Promowanie działalności twórczej osób niepełnosprawnych na terenie powiatu;
3. Rozwijanie zainteresowań i stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, plastycznych, muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych specjalnej troski;
4. Działanie na rzecz integracji i zainteresowania różnych środowisk osobami niepełnosprawnymi, ich twórczością i talentami;

PATRONI:
Starosta Powiatu Legionowskiego – Jan Grabiec
Prezydent Miasta Legionowa – Roman Smogorzewski
PATRONAT MEDIALNY:
Radio Hobby 89’4 FM, Gazeta Powiatowa, Gazeta Miejscowa, LTV

KATEGORIE:
Przegląd ma bardzo szeroką formułę. Mogą wziąć w nim udział niepełnosprawni parający się różnymi dziedzinami sztuki – od malarstwa, fotografii, czy też rzeźby, poprzez muzykę oraz uzdolnieni literacko mieszkańcy powiatu legionowskiego, którym nieobce są problemy osób niepełnosprawnych, ich życia oraz problemy tolerancji społecznej
WYŁANIANIE LAUREATÓW POSZCZEGÓLNYCH KONKURSÓW:
1. Do przydzielania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora przeglądu.
2. Ogłoszenie wyników przeglądu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 21 marca godz. 11.00 w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego w Legionowie
3. Wyniki konkursów zostaną opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Gazety Powiatowej
NAGRODY:
Laureaci poszczególnych konkursów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz będą mieli możliwość zaprezentowania swej twórczości szerszej publiczności ( wystawa, koncert, publikacja pracy w prasie)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zasady i terminy zgłaszania się do poszczególnych konkursów znajdują się w szczegółowych regulaminach – załącznik do niniejszego regulaminu nr 1, 2, 3;
2. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury www.moklegionowo.pl oraz w Gazecie Powiatowej
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie;
4. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku niespełnienia warunków przez uczestnika;

Pliki do pobrania:
Regulamin Konkursu Plastycznego
Regulamin Konkursu Form Scenicznych
Regulamin Konkursu Literackiego
Karta zgłoszenia
Kalendarz wydarzeń DON 2014

Organizatorzy Dni Osób Niepełnosprawnych ustanowili order „Przyjaciel Niepełnosprawnych”, przyznawany za działania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.
Regulamin do pobrania
Wniosek do pobrania

Opublikowano