Zakupy Kolei Mazowieckich

20 piętrowych wagonów, nowe wagony sterownicze i lokomotywy typu push-pull – to właśnie planowane zakupy Kolei Mazowieckich. Kolejarze ogłosili przetarg , w którym ofertę złożyły dwie firmy. Bydgoska „Pesa” za nowe składy zażyczyła sobie 260 mln. Konkurencyjny „Newag” zaproponował kwotę 100 mln wyższą. To, którą ofertę kolejarze wybiorą okaże się już niedługo. Obydwie firmy zadeklarowały, że dostarczą wagony w przyszłym roku.

/foto: mazowieckie.com.pl/

Opublikowano