Czym jest MOM?

MOM zaczęto produkować w latach 60 XX wieku,  od chwili wynalezienia tzw. odkostniarki, czyli maszyny oddzielającej mięso i tłuszcz od szkieletów np. drobiowych. Mięso oddzielone mechanicznie, to nic innego jak rozdrobniona masa mięsno-tłuszczowa otrzymana z fragmentów zwierzęcych. Kawałki zwierząt są wstępnie krojone, następnie mielone a później wtłaczane w odpowiednie sita, gdzie następuje oddzielanie części kostnej i mięsnej. Oczko takiego sita może mieć rozmiary np. jednego milimetra. Masa MOM zawiera jednak pewne ilości frakcji kostnej, co jest regulowane standardami dotyczącymi przetwórstwa spożywczego i określone jest  na poziomie 0,5 %. Ze względu na metodę uzyskiwania, MOM zawiera więcej tłuszczu niż normalne mięso oraz jest bardziej narażone na utlenianie, stąd konieczność stosowania przeciwutleniaczy. MOM jest poddawane szeregom procesów obróbki technologicznej m.in schładzanie po jednej godz. od uzyskania do 2 st. Celsjusza a następnie po 12 godz. głębokie mrożenie i w tej formie może być przechowywane do 3 mcy. MOM dodawane jest na zasadzie emulsji do takich wyrobów jak: konserwy, wędliny mieszane oraz garmażerka. Dopuszczona zawartość  MOM : 20% w pulpetach, klopsach i pieczeniach; 40% w pasztetach; 10 % w kiełbasach średniorozdrobnionych; 15% w kiełbasach drobnorozdrobnionych (np. parówkach)

Z powodu niskiej wartości odżywczej MOM nie powinno być spożywane przez osoby na specjalnych dietach, osoby starsze oraz dzieci.

 fot./globalmeatnews.com/

źródło:/pl.wikipedia.org/

Opublikowano