Co słychać u bobrów?

Bóbr mieszka w zalesionych podmokłych terenach.W 1949 roku w Polsce bobry zostały całkowicie wytępione. W późniejszych latach bobry pojawiły się wzdłuż rzek Biebrzy i Narwi. Bóbr jest zwierzęciem ziemno-wodnym, świetnie pływa i nurkuje i może przebywać pod wodą nawet do 15 minut, na brzegach wodnych kopie nory z korytarzem pod powierzchnię wody. Bobry budują ogromne tamy w poprzek rzek, wyrównując sobie poziom wody. Zwierzęta są wiernymi partnerami życiowymi i wiążą się na całe życie, żyją w klanach rodzinnych przez kilka pokoleń. Zęby bobrów są tak silne, że potrafią ścinać nie tylko gałęzie ale i całe drzewa np. bobry mogą ściąć drzewo o średnicy do 1 m. Bobry najbardziej lubią podgryzać osiki, olchy, wierzby oraz topole. Mimo szkodliwej działalności,  za czasów królów bobry cieszyły się dużym uznaniem. Król Bolesław Chrobry zabronił polowania na bobry i ustanowił urząd bobrowniczy, ponieważ skóry z bobrów stanowiły element płatniczy w handlu wymiennym. W dawnych czasach arystokracja stroiła się w skóry bobrowe.

 fot./pl.wikipedia.org/

Opublikowano