Utylizacja azbestu w gminie Leszno

Urząd Gminy Leszno ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wnioski w tej sprawie będą przyjmowane do 28.02.2014, czyli miesiąc dłużej niż wcześniej planowano.

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest będą bezpłatne. W przypadku chęci skorzystania z demontażu azbestu, należy dołączyć do wniosku, zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo.

Wnioski wraz z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane można uzyskać u sołtysa lub w Urzędzie Gminy Leszno, pokój 27.

Opublikowano