Europejski Dzień Numeru Alarmowego

Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. „Ten numer ratuje życie. Nie blokuj go bez potrzeby” to hasło akcji, która ma pomóc w zrozumieniu, że numer 112 służy wyłącznie do ratowania życia i zdrowia. Celem akcji jest zmniejszenie liczby bezzasadnych zgłoszeń. W Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Warszawie na dobę jest około 3000 połączeń z czego 75% są to połączenia bezzasadne. Pomyłki, zabawy dzieci telefonami, zapytania, które powinny być kierowane na inna infolinię i przypadkowe uruchomienia telefonów, takie połączenia zajmują czas operatorom i blokują linię dla połączeń z realnym zagrożeniem zdrowia lub życia. Według danych European Emergency Number Association, w całej Unii Europejskiej liczba bezzasadnych zgłoszeń jest bardzo wysoka, wynosi ponad 50%. Podstawowym założeniem systemu jest jak najszybsze odebranie połączenie i powiadomienie służb udzielających pomocy. Jeśli osoba w danym województwie nie może się połączyć z numerem 112, połączenie zostaje przekierowane do innego ośrodka. System informatyczny działający w centrach umożliwia dokładne zlokalizowanie na mapie osoby potrzebującej pomocy, nawet jeśli osoba dzwoni z numeru zastrzeżonego. Pomaga to w udzieleniu pomocy osobom, które nie potrafią określić dokładnej lokalizacji, jak również dzieciom. W ten sposób identyfikuje się fałszywe zgłoszenia, kiedy lokalizacja telefonu nie zgadza się z podawaną lokalizacją zgłoszenia.

Jesienią ubiegłego roku ruszył projekt Warszawa 19115. Pod tym numerem można uzyskać informacje o Urzędzie Miasta, miejskich jednostkach, usługach, planowanych wydarzeń czy też organizowanych imprezach kulturalnych i remontów. Sprawami zgłaszanymi pod ten numer zajmuje się administracja miejska.

Opublikowano