Spotkanie Grupy Wyszehardzkiej(V4)

Głównym tematem spotkania była polityka klimatyczna Państw Wspólnoty po 2020 roku.Pod koniec stycznia KE przedstawiła propozycję, które zakładają zwiększenie energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 % do 2030  roku. Marcin Korolec odnosząc się do propozycji, podkreślił iż te zobowiązania powinny być przedstawione w  pierwszym kwartale 2015 roku zgodnie z decyzją Szczytu Klimatycznego który odbył się w Warszawie. „Europa ma niewielki udział w światowych emisjach gazów cieplarnianych. Dlatego decyzje dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej powinny uwzględniać proces globalny, w przeciwnym razie powtórzymy porażkę Kopenhagi, kiedy jednostronne działania Europy nie spotkały się z odzewem pozostałych”.

W trakcie spotkania Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii minister Korolec podkreślił także, że dyskusja nt. nowych celów Unii Europejskiej musi odbywać się w oparciu o transparentne i rzetelne analizy ekonomiczne z podziałem na państwa członkowskie i sektory. Komisja nie zaprezentowała, jak nowe cele rozkładałyby się na poszczególne kraje, co uniemożliwia zajęcie stanowiska przez Grupę V4+2. Polska zabiega o przeprowadzenie takich analiz przez Komisję, jak i sama podejmuje działania w ramach utworzonego w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) Centrum Analiz Klimatycznych.

Grupa Wyszehradzka (V4 lub tak zwany „Czworokąt Wyszehradzki”) powstała w 1991 roku w celu intensyfikacji współpracy w ramach ochrony środowiska. W jej skład wchodzą Czechy, Polska, Węgry i Słowacja. Odnośnie polityki klimatycznej grupa spotyka się w rozszerzonym formacie V4+2 (+Bułgaria i Rumunia). Przedstawiciele ministerstw spotykają się regularnie w celu omówieniu bieżących kwestii dotyczących przede wszystkim zrównoważonego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a także ochrony przyrody i bioróżnorodności.

 źródło/Ministerstwo Środowiska/

fot./polish.ruvr.ru/


Opublikowano