Konsultacje społeczne w gminie Leszno

Władze gminy Leszno przeprowadzają konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Najważniejsze kwestie w programie to zapewnienie miejsc w schroniskach, opieka nad wolno żyjącymi kotami, obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt kierowanych do schroniska. Szczegółowy program można znaleźć na stronie gminy Leszno. Konsultacje społeczne potrwają do 10 marca. A uwagi można zgłaszać mailem na adresy zastepcawojta@gminaleszno.pl lubsrodowisko@gminaleszno.pl

Opublikowano