Stanowisko konserwatora zabytków w Nowym Dworze Mazowieckim obsadzone

Marek Przeździecki będzie miejskim konserwatorem zabytków w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim. Właśnie zakończyła się procedura konkursowa na to stanowisko. Swoje urzędowanie konserwator zabytków rozpocznie najprawdopodobniej 1 kwietnia. Utworzenie w nowodworskim magistracie tego stanowiska trwało wiele miesięcy. W ubiegłym roku we wrześniu podpisane zostało porozumienie w tej sprawie między burmistrzem Jackiem Kowalskim a wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim. Sam konkurs na stanowisko konserwatora zabytków ogłoszono na początku grudnia ubiegłego roku. Marek Przeździecki jest obecnie pracownikiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przeszłości był prezydentem Łomży.

Gratulujemy.

Opublikowano