Warszawskie inwestycje i remonty w 2014 roku

zsw

W tym roku w Warszawie szykuje się wiele zmian. Przede wszystkim zakończona zostanie budowa centralnego odcinka II linii metra, co zdecydowanie odmieni centrum miasta i Pragę. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej mają poprawić remonty i inwestycje tramwajowe. Pojawią się nowe nawierzchnie jezdni i chodników dzięki nowym inwestycjom, które rozpoczną się w tym roku. W sumie baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na 2014 rok zawiera 2427 remontów i inwestycji. Oczywiście nie wszystko na raz zostanie zrobione. Po wstępnej weryfikacji wybrano 771 przedsięwzięć, a po kilkunastu naradach tę liczbę uściślono do 221 zadań. I te będą zrealizowane w tym roku.

Opublikowano