Dużo pieniędzy dla Teatru Kwadrat

Fantastyczne wieści dla załogi i miłośników Teatru Kwadrat – 5 698 692 zł dofinansowania na remont!

Obecnie Teatr Kwadrat ma swoją siedzibę nieopodal skrzyżowania Marszałkowskiej ze Świętokrzyską w stolicy, w dawnej siedzibie kina, a później Teatru Bajka.

Projekt przebudowy jest wielowymiarowy. Obejmie remont używanych obecnie pomieszczeń, adaptację tych nieczynnych, jak i wprowadzenie do programu instytucji nowych propozycji kulturalnych.

Remont docelowej siedziby teatru pozwoli m. in. ralizować działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz wprowadzić programy mające na celu ułatwienie korzystania z oferty teatralnej rodzinom z dziećmi. Przedsięwzięcie to zakłada też dostosowanie
obiektu do potrzeb widzów niepełnosprawnych. W ramach projektu zabezpieczone przed degradacją zostaną znajdujące się w obiekcie zabytkowe malowidła ścienne i mozaiki epoki socrealizmu. W repertuarze pojawią się również spektakle obcojęzyczne, czy nie może pochwalić się żaden inny państwowy teatr.

Środki zostały pozyskane w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Już nie możemy się doczekać odwiedzenia Kwadratu po remoncie!

Opublikowano