Nowy Teatr również z dofinansowaniem

19 115 511 zł – to dopiero dofinansowanie!

Ten tydzień jest dobry również dla Nowego Teatru. Są pieniądze na stworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie.

Projekt obejmuje przebudowę zabytkowej hali warsztatowej z 1927 r. i budynku administracyjnego oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego na potrzeby Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr, które od lata 2012 r. są siedzibą teatru.

W hali, w której kiedyś znajdował się warsztat, znajdzie się miejsce dla dużej sali teatralnej, obszernego foyer, sali prób, jak i garderoby, charakteryzatorni, czy magazynu. Do tego dojdzie mobilna widownia.

Środki zostały pozyskane w ramach Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Fantastyczne wieści!

Opublikowano