Obszar zabudowany

Dla przypomnienia zacznijmy od tego, co to jest obszar zabudowany. Mówiąc najprościej jest to obszar wzdłuż drogi, gdzie znajduje się zabudowa miejska, wiejska bądź przemysłowa i trzeba liczyć się ze wzmożonym ruchem pieszych oraz pojazdów. Obszar zabudowany zaczyna się znakiem drogowym (D-43) bardzo zresztą charakterystycznym, przedstawiającym szereg czarnych domków.

A co to oznacza dla kierowców?

No jak się łatwo domyśleć, pewne ograniczenia. Przede wszystkim w obszarze zabudowanym mamy większe ograniczenie prędkości. W godzinach między 5 a 23 nie wolno tam przekraczać 50 km/h, a poza tymi godzinami 60 km/h. Mandat można dostać także za używanie sygnału dźwiękowego, a jedno zatrąbienie może kosztować nawet 100 zł kary. Nie można też zapominać o tym, że w obszarze zabudowanym zabronione jest używanie samochodu w sposób powodujący wzmożony hałas czy wydzielanie nadmierne spalin. Nie zastosowanie się do tego może przynieść uszczerbek dla portfela do 300 zł. W obszarze zabudowanym nie można pozostawiać pracującego silnika podczas postoju. Nie wiele osób o tym pamięta, a to może kosztować kierowcę 100 zł. Często też spotykany widok to autobus próbujący włączyć się do ruchu bez skutku, lub nie mogący zmienić pasa. Kierowcy, którzy nie umożliwią takiego manewru mogą za to zapłacić 200 zł kary.

Szerokiej drogi !

/źródło: korkowo.pl/

Opublikowano