Krok radnych w stronę wsparcia, aktywizacji i integracji seniorów – współpraca z LUTW

Coraz wyraźniej zaczynamy dostrzegać, że nasze społeczeństwo się starzeje, przyrost naturalny nie jest zbyt duży, za to seniorów zdecydowanie przybywa. Sytuacji zaczęli się także baczniej przyglądać urzędnicy. Osiedlowe rady w Legionowie podjęły próby wyjścia naprzeciw osobom w wieku 60 , zastanawiają się jak je wesprzeć, zintegrować i zaktywizować.

Akcję taką rozpoczęła rada osiedla Sobieskiego, która we współpracy ze Spółdzielczym Ośrodkiem Kultury zorganizowała dla seniorów wieczór muzyczny. W lutym kolejne rozmowy podjęła grupa radnych z Jagiellońskiej, a gościem spotkania był Roman Biskupski, dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przewodniczący rady seniorów.
Wspólnie omówiono między innymi zakres działalności uniwersytetu, zastanawiano się nad możliwościami nawiązania głębszej współpracy oraz znalezienia środków, które można by przeznaczyć na wsparcie dla osób starszych. Dyrektor LUTW zapewnił o szerszych działaniach na rzecz seniorów, wspomniał o planie stworzenia strategii miasta Legionowo jeśli chodzi o osoby powyżej 60 roku życia. Realizacja programu rozpocznie się w marcu tego roku, a wykorzystane zostaną zdobyte już na ten cel fundusze.

Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku ma szeroki wachlarz zajęć dla seniorów, pochwalić się może także trzema oddziałami zamiejscowymi: w Serocku, Nowym Dworze Mazowiecki i w Nasielsku.

Opublikowano