Mazowsze dostanie mniej pieniędzy z Unii

Mazowsze jako region dobrze rozwinięty dostanie mniej pieniędzy z Unii niż w poprzednich latach. W nowym okresie programowania dla Mazowsza będzie o 700 milionów euro mniej. Tym razem na Mazowsze trafi 2 miliardy 80 milionów euro.  To się przekłada na realizację swoich projektów przez samorządy, ponieważ wiąże się to z większym wkładem własnym. Samorząd województwa mazowieckiego może mieć duży problem ze zgromadzeniem wkładu własnego dodatkowo przez dotychczasowy sposób naliczania „janosikowego”. Mniej środków będzie na drogi, kanalizację czy wodociągi.  W nowej perspektywie do 2020 roku Unia nacisk będzie kładła na innowacyjność, nowe technologie i ekologie.

Opublikowano