Legionowska szkoła dostanie dotacje

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie został wpisany na listę placówek, które wezmą udział w programie ” Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.  Wprowadzenie programu do tej placówki to koszt 262 tysiące złotych, z tego 224 tysiące to będą środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa, a brakującą kwotę dołoży Starostwo Powiatowe w Legionowie. Ze środków, które placówka pozyska będą zakupione pomoce naukowe, ale też uczniowie będą otrzymywali wsparcie psychologiczne. Pieniądze pozwolą także na zorganizowanie zajęć wyrównawczych. Szkoła ma w planach zorganizowanie miesięcznych staży zawodowych u lokalnych pracodawców.

/foto: Starostwo Powiatowe w Legionowie/

Opublikowano